We also have an English version of this page ready for you. Do you want to switch to it? Zavrieť

Dokumentácia

Filter Query Language

Filter Query Language (ďalej len FQL) je dotazovací jazyk, vďaka ktorému môžete vytvárať zložitejšie podmienky a tým vytvárať špecifické produktové výbery.
Vnútri FQL môžete vytvárať logické vzťahy, číselné aj dátumové rozsahy, zoznamy či prehľadávať text.
Poďme si FQL predstaviť!

Základná syntax v FQL

Základným kameňom FQL dotazu je podmienka.

Podmínka se skládá ze dvou částí: pole:hodnota např.: znacka:adidas. Tento jednoduchý dotaz znamená to, že název značky musí být "adidas" (na velikosti písmen nezáleží).

Pokud chceme hledat víceslovný text, tak jej stačí uzavřít do uvozovek znacka:"adidas kids".

Porovnání může být samozřejmě proti číslu cena:99 (cena se rovná 99), datumu zprodejnen:"2020-05-24 14:30:59" (produkt byl zprodejněn 24. května 2020 v 14 hodin 30 minut a 59 vteřin) nebo pravdivostní hodnotě aktivni:false (produkt nesmí být aktivní).

Jednotlivé podmínky můžete slučovat do logických celků "a zároveň" znacka:"adidas" AND cena:99 (značka produktu je "Adidas" a prodejní cena je rovna 99 Kč) či "a nebo" znacka:"adidas" OR cena:99 (značka produktu je "Adidas" nebo prodejní cena je rovna 99 Kč).

Jednotlivé podmínky můžete negovat (obrátit význam) NOT znacka:"adidas" (značka nesmí být "Adidas"). Případně lze negovat celé logické celky NOT (znacka:"adidas" AND cena:99) (značka nesmí být "Adidas" a zároveň cena nesmí být 99 Kč).

Více podmínek nad stejným polem můžete sloučit do kratšího formátu. Např. tento FQL znacka:"*adidas*" OR znacka:"*nike*" je ekvivalentní s tímto FQL znacka:("*adidas*" OR "*nike*") (značka obsahuje "Adidas" nebo "Nike").

Textové hľadanie

Hľadanie či text obsahuje, začína, končí atď.

Značka se rovná hodnotě "Adidas Kids": znacka:"adidas kids"

Značka začíná na "Adi": znacka:"adi*"

Značka končí na "das": znacka:"*das"

Značka obsahuje "kid": znacka:"*kid*"

Každú podmienku môžeme negovať vďaka operátorovi NOT.

Značka se nerovná hodnotě "Adidas Kids": NOT znacka:"adidas kids"

Značka nezačíná na "Adi": NOT znacka:"adi*"

Značka nekončí na "das": NOT znacka:"*das"

Značka neobsahuje "kid": NOT znacka:"*kid*"

Numerické hľadanie

Hľadanie či je hodnota menšia, väčšia, rovná atď.

Cena se rovná 99: cena:99

Cena je menší než 99: cena:[* TO 99}

Cena je menší nebo rovno 99: cena:[* TO 99]

Cena je větší než 99: cena:{99 TO *]

Cena je větší nebo rovno 99: cena:[99 TO *]

Cena je větší než 29 a menší něž 99: cena:{29 TO 99}

Cena je větší než 29 a menší nebo rovna 99: cena:{29 TO 99]

Cena je větší nebo rovna 29 a menší nebo rovna 99: cena:[29 TO 99]

Každú podmienku môžeme negovať vďaka operátorovi NOT.

Dátumové hľadanie

Hľadanie či je dátum starší, novší, rovný atď.

Zprodejněn dne 24. května 2020 14:30:59: zprodejnen:"2020-05-24 14:30:59"

Zprodejněn do 24. května 2020: zprodejnen:[* TO "2020-05-24 00:00:00"}

Zprodejněn do (včetně) 24. května 2020: zprodejnen:[* TO "2020-05-25 00:00:00"}

Zprodejněn od 24. května 2020: zprodejnen:{"2020-05-24 23:59:59" TO *]

Zprodejněn od (včetně) 24. května 2020: zprodejnen:["2020-05-24 00:00:00" TO *]

Zprodejněn od než 24. května 2020 do (včetně) 24. června 2020: zprodejnen:{"2020-05-24 23:59:59" TO "2020-06-25 00:00:00"}

Každú podmienku môžeme negovať vďaka operátorovi NOT.

Seznamové hľadanie

Jednotlivé hodnoty vo vnútri zoznamu oddeľujeme cez bodkočiarku ";".

ID je uvnitř výčtu ABC01, ABC02, ABC03: id:("ABC01;ABC02;ABC03")

Pokud některá z hodnot našeho výčtu obsahuje středník ";", pak je potřeba tento středník escapovat. Pokud náš seznam obsahuje hodnoty např. "01;ABC", "02ABC" a "03;ABC", pak bude náš seznam v FQL vypadat takto: id:("01\;ABC;02ABC;03\;ABC")

Každú podmienku môžeme negovať vďaka operátorovi NOT.

Regexp hľadanie

Hľadanie v hodnote podľa regulárneho výrazu. Vyhľadávanie je vykonávané s príznakom "insensitive" (nezáleží na veľkosti písmen).

Značka začíná na "Adidas": znacka:"~^adidas~"

Značka končí na "Kids": znacka:"~kids$~"

Značka obsahuje pouze písmena (ASCII): znacka:"~^[a-z]+$~"

Značka obsahuje pouze písmena (UTF-8): znacka:"~^\p{L}+$~"

Značka obsahuje pouze číslice: znacka:"~^[0-9]+$~"

Každú podmienku môžeme negovať vďaka operátorovi NOT.

Pokiaľ ste v dokumentácii nenašli to, čo ste hľadali, tak nás neváhajte kontaktovať (napr. cez chatovacie okno).
Radi Vám poradíme a dokumentáciu doplníme. :)

Pre koho je Conviu určené?

Majitel e-shopu

Pre vás je Conviu stvorené. Nie hocijako. Naozaj. Jedným nástrojom za rozumnú mesačnú cenu pokryjete agendy, na ktoré by ste inak potrebovali minimálne 3 rôzne nástroje… a pol programátora k tomu.

Marketingová agentúra

Spravovať feedy, porovnávače a ceny pre viacerých klientov nebolo nikdy tak ľahké a rýchle. Conviu ocenia väčšie agentúry, ale aj tie jednočlenné (freelanceri). Cena vychádza dobre pre všetkých.

Dodávateľ / Výrobca

Vymýšľajú si vaši odberatelia, čo má byť v tovarovom feede? Ukončite nekonečné diskusie a naservírujte im dáta tak, ako si želajú. Využijete aj monitoring cien konkurencie a prepracovaný systém alertov.